Chuyên gia Constantin Malik

Chuyên gia Constantin Malik hiện đang là Giám đốc điều hành Quan hệ và phát triển Toàn cầu của Viện Malik, Thụy Sỹ, một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp quản lý, lãnh đạo và đổi mới toàn diện, đồng thời là nhà sáng lập và Chủ tịch Công ty Sunium (Hà Lan) chuyên cung cấp các giải pháp về quản trị xung đột và thay đổi. Ông nhận bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học St. Gallen and Fribourg, Thụy Sỹ và bằng Tiến sĩ tại Đại học Klagenfurt, Áo. Ông là chuyên gia về cấu trúc tổ chức khả thi và định hướng chiến lược, quản trị phức hợp và ứng dụng tư duy hệ thống. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chuyên gia Constantin Malik được mời tham gia nhiều dự án nghiên cứu, tư vấn và đào tạo trên toàn thế giới như: Ứng dụng Tư duy hệ thống và Hệ thống quản lý Malik để xây dựng chiến lược cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công An, Việt Nam để trở thành đơn vị  dẫn đầu cấp quốc gia; Ứng dụng Tư duy hệ thống trong Quản lý công và Chương trình Hiệu quả quản lý Malik dành cho cán bộ, nhân viên, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam; Ứng dụng mô hình siêu đồng hợp Malik cho Diễn đàn Sản xuất và Kinh doanh Đậu tương có Trách nhiệm (RTRS); Ứng dụng Siêu đồng hợp Malik® (MSS®) cho Công ty Tôn song BHS, Đức; Áp dụng Siêu đồng hợp Malik® (MSS®) cho Khu sáng tạo công nghệ Brainport, Hà Lan; Phát triển toàn cầu và xây dựng chiến lược xâm nhập thị trường; Ứng dụng Siêu đồng hợp Malik® (MSS®) cho Công ty Bảo hiểm Allianz; Các khóa đào tạo cho Tập đoàn Heraeus. Bên cạnh đó, chuyên gia Constantin Malik cũng tham gia với vai trò là chuyên gia chính trong khóa đào tạo Ứng dụng hệ thống quản lý Malik (MMS) trong quản trị doanh nghiệp do Viện Sleader, Việt Nam phối hợp với Viện Malik, Thụy Sỹ tổ chức với đối tượng học viên là Ban Lãnh đạo của các tập đoàn, công ty lớn như Tập đoàn Đèo Cả, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Học viện Viettel, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông và các doanh nghiệp khác. Ông là tác giả Tác giả cuốn sách Ahead of Change. Edition MALIK. 1. Edition. Campus, 2010